Sunday, October 21, 2007

粉紅童子<三十八>

治治:「媽媽,不如一齊痾大便丫!」
治媽吃了一驚:「唔係卦?」
治治聳肩:「講笑乍,你估屋企有兩個廁所咩!」

XXXXX

治治小便,問治爸:「咦,如果你響對面痾尿,一齊淝,咁咪變『打仗尿』囉!」
治爸問:「咁點分贏輸呀?」
治治想也不想便說:「邊個痾到冇曬,咪輸囉!」

XXXXX

治媽跟治治講床邊故事,裡面用上「畫蛇添足」這句成語。治媽簡明地解釋字面意思。
治治:「傻既,畫左D腳上去咪變蜥蝪囉!」

4 comments:

brother9 said...

可以呀, 公廁咪得啦.
p.s. 剪好片未?

溟天凱 said...

治治不斷咁搞gag
好快袁兄可以出本《粉紅童子VOL. 1》

xiao zhu said...

治治又成熟左喎!

kwok yin said...

厠所厠所,日日都去廁所。