Wednesday, August 08, 2007

粉紅童子<三十三>

治爸和治治到戲院看罷<大雄的恐龍>,晚上便從書櫃裡找出恐龍書大看特看。
治治指著一條頸項特長的恐龍問治爸:「爸爸,呢條龍叫咩名呀?」
治爸讀出印在一旁的名字:「蛇頸龍。因為佢條頸好似條蛇卦……呀,咁如果條頸好似隻貓,咁隻龍應該叫咩名呢?」
治治想了一會:「貓頸龍!」
治爸:「咁如果條頸好似治治呢?」
治治笑答:「治治龍!」
治爸:「叻仔。」
治治接著反問治爸:「爸爸,咁如果條頸好似隻眼呢?」
治爸還未弄清楚治治在說甚麼東東,他已大聲說:「眼『鏡』龍囉!」

XXXXX

隔天,治治說最喜歡大大條的「雷龍」。
治爸說牠是素食恐龍,只吃樹葉和菜菜。
治治問:「佢咁大條,咁咪唔駛驚好跩果D恐龍囉!」
治爸說:「不過呢,果D跩跩恐龍會夾埋幾個朋友,一齊蝦佢,食左佢架!」
治治一臉憂色:「咁不如搵獵人幫手啦!」
治爸說:「果陣都未有人類。」
治治:「咁呀,不如搵警察叔叔啦!」

XXXXX

治媽跟治治溫習英文生字。
「獅子,LION。」
治治彷彿發現一樣很新奇的事物似的:「嘩,咁獅子咪即係警察!」
治媽摸不著頭腦:「你講乜野呀?」
治治:「你話獅子『拉人』呀嘛!」


PS:<大雄的恐龍>的製作團隊裡有一名很出色的動畫師,每每負責片裡難道最高,也就是「玩野位」的地方(例如叮噹高速駕駛時光機,嘴巴被強風吹至變形)。他的線條豪邁狂放,跟其他動畫格格不入,一眼便認出來。按道理,這種不協條/業餘的情況只有<麥X動畫>才會出現:P,但本片導演顯然格外開恩,讓動畫師自由發揮,實在值得鼓掌。以兒童電影的標準,本片略嫌過長,末段更有少許失控,但仍是一部很不錯的動畫。3D唔係大曬既。

3 comments:

林檎妹子 said...

雖然大家不一定會接受新大雄與恐龍這部動畫的豪邁線條,可是很明顯看得出,新叮噹動畫製作團隊有力求突破的意念。我自己就覺得很有趣。

只可惜,跟我一起看的行內朋友看罷,認為「怎麼比舊的那一套更糟糕,那些線條差得連電視版都不如?」我聽罷只有無言......

haku said...

跟「精雕細琢」的動畫去比,《大雄的恐龍2006》的確有些地方比較粗糙,但是正是那種粗糙,反而表現出那個場面的「迫力」。
其實時光機那段沒有那種線條的話,速度感的表現定會打了折。
連叮噹也要要求高品質,難道「畫質代表一切」已經滲透到整個行業嗎?

ohlala said...

:o 這是治治第一次有意識地搞gag嗎?