Tuesday, October 03, 2006

新中國

新的,其實不是中國,是我對中國片面的了解多了一「片」。

以往的一片,是身為一個平民百姓,自幼隨父母回鄉探親、旅遊。新的一片,是今次到「常州國際動漫藝術周」當評審受到有關部門「貴賓式」的待遇。

所謂貴賓,當然不是特首級待遇,但每餐晚宴也有來自本地或中央的官員輪流出席、發言、敬酒,也叫我等小市民大開眼界。來自各國的評審,除了大會指定的會議、參觀、旅遊的場地外,沒有踏上常州任何一條街道。好些評審老遠兌換回來的人民幣,也沒有機會用上。直到最後一天留在上海,大家才可以逛街買書,聊勝於無。

今次與其說是當評審,不如說當記者更恰當--且慢,別敏感,我有興趣的,只是中國動畫近年的發展到底遇上了甚麼困難。一星期裡的明查暗訪後,身為局外人,我有一些看法。這些看法不管是諍言還是偏見,好歹也有點參考價值……卦。不論香港、日本、美國的動畫公司,每人的桌面都是亂七八糟,堆滿草圖、漫畫、玩具、零食等等跟工作有關無關的東西。唯獨中國,所有員工的桌面都乾淨得甚麼東西也沒有。這不是個別情況,而是間間公司也一樣(包括以往我到廣州參觀過的公司)。我估計的原因包括:

1)公司政策,不准員工在桌面上擺放任何私人物件。
2)因為有外賓參觀,要給人家一個整潔的印象,所以「加大力度」下令眾員工收拾得一乾二淨。
3)因為所有員工一窮二白,沒有閒錢買漫畫玩具。
4)因為根本就沒有員工,他們只是臨時請來的替工/臨記。
5)或者真正的員工放假(黃金周),他們知道會有替工來補上他們的位置,所以收拾好自己的東西以防失竊。

以上五項選擇,還不算可怕。以下的,更要命:

6)員工根本不喜歡動畫這工作,對公司沒有歸屬感,不帶來私人物件,隨時拍拍屁股便走。
7)員工流動性奇大,每個人都處於試用期。

真相?我不知。
還有其他想法,逐天寫。

4 comments:

xiao zhu said...

非常有趣的現象,你列舉的7大原因都有邏輯得來又很富人性,妙!

你的觀察所得提醒了我,我所接觸的國內員工似乎都有相似的情況,可能都真的需要了解了解、檢討檢討。

ben said...

都未必既,例如我果邊個老細每次帶「貴賓」上黎之前果日,
都要事通告,令各人執台清掃「違禁品」,仲要應客日來訪時間調而較上班時間...
我懷疑上高好多「大」公司既老闆會成日做哩個動作,D員工可能習以為常,醒水費事帶野番工,慳番唔駛執。

felix said...

流動性真係好大,以前响上海,見好多都係番公司混飯吃(食飯時間就會出現),真係做到野既,轉頭又比人扢左去,所以無咩自己真係唔奇,莫講話個人...間公司可以做既耐都唔知
啦..

HK-X-Force said...

我個人雖然喜歡簡單及整潔,但公司枱頭總會放一些個人喜歡的東西。

我想公司整潔也得有個限度,才不致於非人性化及令員工失去歸屬感。