Monday, October 09, 2006

粉紅童子<十五>

晚飯後水果時間。爸爸想吃桃,拿起一個,湊近治治鼻前:「聞下個桃,D桃味好香呀,不如食桃啦!」
治拼命搖頭:「唔食桃,我想食黃色果個呀。」
爸:「你講得出叫咩名,我就俾你食。」
治想了一會:「水晶梨!」
爸大樂,正準備切梨之際,治喝止。
治:「俾我聞下D水晶味先啦!」

XXXXX

為了迫治治午睡,治爸和媽一起詐訓。
治不高興:「嘖,你地唔理我既,剩係掛住訓覺。」
然後打電話給外婆投訴。爸怕治亂打,無奈起身監視著整個打電話過程。
治:「婆婆,佢地唔理我呀。」
婆:「佢地做乜唔理你呀?」(估計對白)
治:「佢地訓曬覺唔理我咯。不如你過黎陪我玩啦。」

XXXXX

治把玩具車逐架逐排在飯桌上。每放好一架,便數一數。如是者,由一排到二十九架,也由一數到二十九。
之後,治拿著一架玩具車,猶豫半晌,也放不下,終於向治媽求救:「二十九跟住到咩呀?」
媽:「二跟住到咩呀?」
治:「三。」
媽:「咁九跟住到咩呀?」
治:「十」
媽:「所以二十九之後咪到三十囉!」
治高興地放下玩具車,大叫「三十」。然後再放下另一部車,大叫「三十十」……

No comments: