Sunday, June 25, 2006

Face 033

8 comments:

M-2 said...

汪汪!

袁建滔 said...

:)
至今唯止我最喜愛的照片。

PS:這是倫敦某博物館男廁的尿格。

喬靖夫 said...

在廁所影相,因住比人打……

M-2 said...

唔知我有冇理解錯: 個尿格下面係透明既尿槽?

ben said...

應該係玻璃隔版,防「反射」

M-2 said...

係? 個設計幾有諗頭:)
講開又講,有冇人識用尿槽? 我唔識點用,佢下面有個鐵架,係唔係用黎企人? 定係企係個架外面? 成日見個架好多尿,唔知企係邊好。

brother kau said...

請問影相角度是:
A. 視平
B. 腰平
C. 其他

鬼佬技術可能比較差⋯

袁建滔 said...

胸平……卦。
下面那塊是防「彈」玻璃。

當時廁所冇人,我至夠膽影。