Sunday, April 09, 2006

粉紅童子(四)

地鐵站內。
治:不如我地一齊去搭LIFT咯。
爸:點解呀?
治(指著電梯指示牌):因為呢個係爸爸、呢個係媽媽、呢個係治治咯。爸:治治,聽講你今日去動植物公園睇猩猩。搭咩車去架?
治:搭地鐵咯。跟住轉小巴。
爸:咁……
治:跟住轉地鐵。再轉藍色的士。再搭機場快線。
爸:轉咁多次車既?
治:係架係架,好遠架,要搭好多蚊架。
爸:咁到達未呀?
治:仲有轉小巴同地鐵咯。


舅父打電話來找媽媽,治治接電話。
舅:叫媽媽聽電話。
治:你係邊個呀?
舅(整蠱):我係袁治咯!
治(大驚):唔係呀嘩!

2 comments:

靜儀 said...

XXXDDDD好笑

Antony said...

Pretty effective data, thanks for the article.
rubber bands on braces | austin texas movers | att coupons