Sunday, March 05, 2006

龜咬魚

6 comments:

Skybird 鳥飛 said...

哇,好驚險啊, 隻龜差點把魚咬實趙埋落肚.

也差點變成"龜咬魚" 殘酷大寫真.

治治有冇親身目擊案發現場呢?

許丹東 said...

點解我好似睇到條原本瓜左既魚,
比隻龜咬生左???

Apsara said...

對啊,原本那魚很像是死翹翹了的。
龜真的會咬魚,小時候就目睹過魚缸中的巴西龜,把小金魚的尾巴吃掉,之後還有再長出來,但就不是平整的一片了,就像是皺皺的泡泡紗那樣...

M-2 said...

放心啦各位,其實佢地只不過係打緊車輪咋!

Ricky said...

哈哈,真係死都「咬」翻生~~~
依D算唔算弱肉強食呢?

袁建滔 said...

實情應該是有人把金魚棄在龜池,而小魚應該適應不了,垂危中,於是群龜爭食。
我其實還拍了很多片,紀錄本龜如何「獨食」,咬著半死魚到池角「偷o答」……相當殘忍。
現場小朋友都拼命鬧隻龜,替金魚打氣。
片末有個小朋友(其他村民)問了句:「點解呀?」我跟他們一樣,覺得龜是一種和善的動物,比魚食就有份,點會食魚既呢?
話時話,我在同一龜池見過兩隻龜打交,互相伸盡頸和爪互片,好暴戾,可惜冇相機,失敗。