Thursday, March 09, 2006

理想與現實

周星馳在少林足球裡講過「一個人如果沒有理想,跟鹹魚有何分別?」但一個有理想的人,若只懂空談,而不搬動一磗一瓦為自己鋪設達成理想的台階,那跟魚缸裡的金魚有何分別?
如果「每個人心裡都有座斷背山」都被稱得上為金句、醒世名言,不如加多句「每個人都活在金魚缸」。你不喜歡待在金魚缸嗎?那便攪盡腦汁想辦法跳出去。否則只好認命,留在魚缸裡等死。
有人問,跳出魚缸不就立即死掉嗎?這個當然。所以在跳出去之前,閣下得先行進化,因為你要由一個世界跳去另一世界。拋棄舊有觀念。拒絕等待別人餵食。鍛鍊自己身體。改進生存的技能。改變思考的方法。最後不要忘記從一個超然、客觀的角度去檢定成功率,有八成把握,便他媽的跳吧。餘下的兩成,讓運氣來幫你。
十年前,我用了兩個月時間,每天埋頭苦幹製作「Foulball」時,只專注動畫的創作,每一個鏡頭都把自己推到懸崖邊。我從未想過拍這段短片會為我帶來甚麼好處。結果是,寫小說的計畫粉碎,卻無厘頭做了八年麥兜。
要重拾寫作的理想,首先要財政獨立。省吃儉用少不免,偶爾寫些配音劇本也可糊口。
家裡有小孩負擔也不輕,唯有老婆頂硬上(李安都係咁上下啦!)。然後每天寫寫寫寫寫寫寫寫寫!寫不好,再寫寫寫寫寫寫寫寫寫寫!
後事如何?真係木宰羊。

唉,說多了……

10 comments:

許丹東 said...

每個香港人都上過太平山

發 said...

不如開個topic講下"財政獨立" (或"財務自由")?

Skybird 鳥飛 said...

正等著看你的書. ! :)

M-2 said...

有句金句都好岩袁兄:
元氣爆發,可發出光與電,世界上埋藏力量已出現!!!

Ricky said...

各位寫書的前輩,書展一定得(趕得切個"得")+ 賣得﹗﹗﹗能夠如此,一生何求?﹗

袁建滔 said...

剩餘不到四個月時間,除了要出版心目中的第一部小說,暑假前應該要寫兩個配音劇本,可能要拍一集半小時的動畫,再加治治媽媽會六月尾出國進修兩星期(即係要我湊仔)、做殺禪美術……
有D擔心。

Ricky said...

所以對很多人來說,時間總是不夠用﹗﹗

其實您們(包括喬老大)除寫作外,大多需要牽涉其他有關文字方面的工作。雖然是興趣或工作上需要,但如此不斷重疊在每日的生活上,會不會偶發性的覺得悶或厭倦呢?因為一般都知道,人投入工作的時間愈長,在集中力、投入性及作品質素上都會出現相對性遞減。如果是這樣的話,則無論文字工作或文字創作,都會很易碰到瓶頸之類的困難,甚至互相影響……

我聽人說過,做編劇寫劇本的,每日平均會寫起一萬字或以上,對於一些人來說也許不算恐怖,但在質素上似乎也會存在著一定的偏差啊﹗

Brother Kau said...

最甘係半小時動畫~~

袁建滔 said...

to Ricky
每天一萬字?倪匡、黃易就得。
我統計過自己每天最多三千字(小說),另加BLOG文一篇。

to m2&skybird
謝謝你鼓勵。

to 發
睇翻老曹算啦。
唯一可以贈你一句:「知足常樂」
來多句:「貧賤夫妻百事哀」(自問我未算)
再俾多句:「點解我老豆唔係李嘉誠?」

Ricky said...

唉﹗其實很多理想真係要用錢才可實現。真係有個老豆係李嘉誠,當然可以實現大把理想和夢想(仲駛鬼好似果位師弟咁踎係度洗碗咩)……但有些理想只要每日騰出一些時間就得,於是理想與現實也可並存,這或許就是寫作的其中一樣好處……

放心啦袁兄﹗﹗一日三千,三個月可以寫成一本書喇,會趕得切的。再唔係,將這個BLOG的文章都放進去,收錄在您小說的第一集後面(話晒都係您自己的心血,而且讀者也很喜歡看這些有關作家的生活小節和資料)……
繼續加油﹗﹗