Wednesday, March 15, 2006

神啊!

治治跟媽媽到維園看花展,看到一些陶瓷公仔。媽:呢個係邊個呀?
治:耶穌!
媽:咁呢個係邊個呀?
治:耶穌!
媽:咁呢一班呢?
治:耶穌!

XXXXX

治治在校內用餐前都要祈禱。
開始上學時,他只是有樣學樣,回來再「表演」給我們看。
只見治治一雙小手好不容易才合成一拳,擠眉弄眼地閤上眼睛:
「感謝天父,賜我茶點。阿門。」
我跟治治開玩笑說,
在學校要感謝天父,在家裡要感謝家父。
豈料他非常認真地祈禱:
「感謝家父,賜我茶點。阿門。」
為免他被趕出校,即時把他糾正過來,以後也不拿這些東西開玩笑。

XXXXX

有天和媽媽一起接治治放學,發現他換了別的長褲。
我倆一齊大聲問:「治治,你响學校賴尿呀?」
治治扁扁嘴,沒回答。
我倆再逼供:「你係唔係响學校賴尿呀?」
治治搖頭。
我倆再三逼供:「冇賴尿做乜換左條褲架?」
治治尷尬地笑了笑:
「我賴屎呀。」

4 comments:

陶祺生 said...

真的很爆笑!

愛美 said...

呵呵!超可愛!

許丹東 said...

咁識搞gag,利害呀 :O

Pakkin said...

治治真係好鬼可愛~